TJEDNA MEDITACIJA

  • Susreti se održavaju ponedjeljkom u 18. 00 sati
  • Dvorana Florentini Đakovo, Frankopanska 1a
  • Vrijeme trajanja jedan sat
  • Dobro došli!

PREUZIMANJE: MOLITVENO ČITANJE BOŽJE RIJEČI - UPORAN BUDI


MOLITVENO ČITANJE BOŽJE RIJEČI ili lectio divina

Lectio divina ili molitveno  čitanje Božje Riječi  je način meditativne molitve biblijskih tekstova. Prakticiran je u srednjovjekovnim samostanima. Kartuzijanac Gvido II. nabraja četiri koraka: lectio, meditatio, oratio, contemplatio.

Kasnije se spominje i peti korak actio.

Ovaj molitveni način ponovno počinje oživljavati u naše vrijeme, nakon Drugog vatikanskog sabora. Papa Benedikt XVI. kaže: To su stube kojima se monasi uspinju od zemlje prema nebu. Nedavno je Papa ponovio redovnicima: Hranite svoj dan molitvom, meditacijom, slušanjem Božje riječi. Vi koji ste bliski s drevnom praksom lectio divina, pomozite također vjernicima da je vrjednuju u svom svakodnevnom životu. I znajte u svjedočenje prevesti ono što Riječ pokazuje, dopuštajući da vas ona oblikuje da, kao sjeme prihvaćeno u dobru zemlju, donosi obilate plodove. Tako ćete biti uvijek uočljivi Duhu i rasti ćete u sjedinjenju s Bogom, njegovat ćete bratsko zajedništvo među sobom i bit ćete spremni velikodušno služiti braći, osobito onima koji su potrebni. Za Božansko čitanje potrebno je imati otvoreno srce i otvoren duh, pronaći prikladno mjesto i osigurati si potrebno vrijeme.

Ovaj molitveni način prikladan je i za rad u skupini.

Pet je molitvenih koraka:

 1. LECTIO - pozorno čitam izabrani tekst. Dopuštam da me Riječ pronađe i takne.

 2. MEDITATIO – prebirem Riječ u srcu. Osluškujem što mi govori i kako odgovara na moje trenutačno stanje. Zapažam kako mi liječi zadobivene rane. Ponavljam Riječ u ritmu disanja i izgovaram je kod svakog izdisaja.

3. ORATIO – molim. Molitvu u srcu izgovaram kao prošnju, zahvalu, kajanje ili slavljenje Boga i veličanje velikih Božjih djela u cjelokupnoj povijesti spasenja.

4. CONTEMPLATIO – motrim. Postajem jedno sa sobom i s Bogom. U dubokoj šutnji motrim, kušam i uranjam u sveprisutnu Božju ljubav koja u meni oblikuje stav istinskog klanjanja i zahvaljivanja. Dopuštam šuteći da me Isus vidi. U dubokoj šutnji ja gledam Njega. On gleda mene! Po primljenoj Riječi postajem jedno s Njim. Uživam u Njegovoj prisutnosti i dopuštam da me On zahvati.

Tekst se najprije čita glasno, zatim osobno u šutnji, a po  naredna tri  koraka to jest  meditatio, oratio, contemplatio obavljaju se u šutnji.

5. ACTIO – djelujem u svojoj svakodnevici u skladu s Božjom Riječi. Cilj božanskoga čitanja jeste: ono što sam kušao u čitanju, meditiranju, molitvi i kontemplaciji prenijeti u svakodnevni život.

Svečanost susreta s Riječju Pisma uz obilježavanje 10. obljetnice Terezijina kruga

U ponedjeljak 13. prosinca 2010. godine u okviru obilježavanja 10. obljetnice Terezijina kruga u dvorani Florentini Milosrdnih ss.sv. Križa u Đakovu održano je svečano Molitveno čitanje Božje Rijeĉi (lectio divina) na biblijske tekstove uzete iz liturgijske čitanke treće nedjelje došašća.

Na susretu je sudjelovao i mons. dr. Đuro Hranić, pomoćni biskup. Biskup je svojom nazočnošću ne samo podržao, obradovao i pohvalio ovaj tako stari i tako novi, među nama zaživjeli molitveni oblik, nego i biskupski obdario sudionike. Susret je okupio preko 60 sudionika iz Nize, Našičkog Brezika, Osijeka, Kuševca, Ivanovaca, Punitovaca, Budrovaca, Sikirevaca i Đakova koji već preko šest godina na svojim redovitim tjednim susretima uče crpsti snagu za svoja svakodnevna pregnuća uranjajući u otajstvo Riječi. Nakon molitvenog dijela uslijedila je izmjena iskustava i plodonosan razgovor, a po tom osvježenje. Voditeljica ovih susreta je s. Karmela Dominković, duhovna asistentica Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda bl. M. M. Terezije Scherer, bez čijih članova ova molitvena inicijativa ne bi mogla u naše dane naći put do otvorenih srdaca. 

Copyright © 2015 - FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED - MILOSRDNE SESTRE SV. KRIŽA ĐAKOVO