Molitve sv. FRANJE

Franjo "molitva", tako izričito sveca definira Toma Čelanski. "Nije se samo činilo kao da svim svojim bićem moli, nego kao da se sav pretvorio u molitvu. Tako je njegova duša od gorljivosti kipjela i bila izoštrena, posvema se rastopila i već je boravila u najvišim krajevima kraljevstva nebeskoga" (2 Čel 95, FI 682).

Franjo obuzet ekstatičkom molitvom usred stvorenog ili uronjen u kontemplaciju zanosom ljubavi pred raspelom najredovitija je i najistinskija slika. Žedan Boga, ljubitelj tišine tražio je samotna, skrovita, udaljenija mjesta; osobito je volio samotišta.

"Kad je čovjek Božji boravio sam i bio nesmetan, šumarke je ispunjao uzdisajima, zemlju je natapao suzama, šakom se udarao u prsa, a kad bi pronašao kakvo skrovitije mjesto, razgovarao bi sa svojim Gospodinom. Tu je odgovarao pred Sucem, tu se usrdno molio Ocu, tu je razgovaroa s Prijateljem" (sv. Bonaventura, LM X 4, FI 1180).Molitva je bila njegova utjeha, njegova obrana.

Mnogo puta su ga braća našla kako je uzdignut iznad zemlje ili je okružen svjetlom, ili pak licem prostrt prema zemlji, raširenih ruku u obliku križa, "niti je disanjem niti pokretima pokazivao da je živ" (2Čel 178, FI 764).

Drugi puta su ga vidjela kako je "obasjan nebeskim sjajem i raspaljen snagom nadnaravnog žara" (sv. Bon., LM IV. 4, FI 1070), kao da je već "okružen anđelima, postao građaninom nebeskih prebivališta" ( sv. Bon., LM X. 1, FI 1176).

Kolike je noći probdio moleći u šumama "dok je jasni mjesec putovao nebom", preplavljen divnom slatkoćom, uzbuđenjem prepunim osjećaja, najsvečanijim oduševljenjem! Od mnogih njegovih molitava do nas je došlo tek nekoliko.

Možda one više nego li drugi njegovi Spisi otkrivaju svetost: omogućuju prodore svjetlosti duše, izljeve ljubavi srca. I pokazuju njegovu duhovnost: način kako staje pred Boga, kako ga hvali, kako mu zahvaljuje, kako ga blagoslivlja.

I njegovu pobožnost: trojstvenu, teocentričnu, kristocentričnu, eshatološku, marijansku, biblijsku, liturgijsku.

Odabrah jedanaest njegovih molitava. Ima ih još; dovoljno je spomenuti: "Tko si ti, preslatki moj Bože? Tko sam ja, najgadniji crv i beskorisni tvoj sluga?..." (Cvjetići, 3. razmišljanje o svetim ranama, FI 1915) -

Ili jedna druga:

"O, Gospodine moj, molim te da mi udijeliš dvije milosti prije nego što umrem. Prva je da za svoga života osjetim u svojoj duši i na svome tijelu, koliko je to moguće, onu bol što si je ti, slatki Gospodine, podnio u vrijeme svoje pregorke muke. Druga je, da osjetim u svom srcu, koliko je to moguće, onu neizmjernu ljubav kojom si ti, Sine Božji, gorio da dragovoljno podneseš toliku muku za nasgrešnike"(Cvjetići, 3. razm. o sv. r., FI 1919).

Toliko su lijepe da sam ih htio spomenuti. Ali moj se posao ograničuje na molitve iz osobnih Spisa sv. Franje. Kolebajući se između manjkavog predstavljanja i suviše širokog raspravljanja, izostavio sam Službu Muke Gospodnje. To, naime, zahtijeva mnoge bilješke i tumačenja, što je mnogo više od želje da populariziramo ovu knjižicu. Kod rasporeda slijedim određeni vremenski slijed. Predstavljam ih uz jednostavno i razgovjetno tumačenje želeći da ono pomogne razumijevanju. Skromna usluga beskorisnog sluge.

Iz Drugog životopisa Tome Čelanskog, pogl. 128.: Pčele:

"Na jednoj gori je jednoć bila napravljena ćelijica u kojoj je Božji sluga četrdeset dana činio najstrožu pokoru. Pa kad je, pošto se navršilo određeno vrijeme, odanle otišao, ćelijica je ostala bez stanovnika. Ondje je ostala zemljana posuda iz koje je svetac običavao piti. A kad su jedanput došli ljudi iz poštovanja prema svecu, nađoše posudicu punu pčela. U samoj su posudi načinile medeno saće hoteći, bez sumnje, time označiti slast kontemplacije, koju je ondje uživao svetac Božji" (2 Čel br 169, FI).

Volim tu zgodu čitati kao prispodobu: posudica je naše srce (shvaćeno biblijski), pčele su Franjine molitve. Napravimo i mi u sebi medeno saće kako bismo kušali slatkoću kontemplacije kojom je on bio ispunjen. Jedna nada. Jedna želja.

PREUZMI CIJELU KNJIGU

 

Copyright © 2015 - FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED - MILOSRDNE SESTRE SV. KRIŽA ĐAKOVO