Opis potreba

Na području Grada i okolice ima veliki broj osoba, kao i onih u najrazličitijim životnim potrebama koje nisu u stanju skrbiti o sebi. Često su te osobe s minimalnim primanjima nerijetko bolesni, nemoćni, s opterećenim obiteljskim odnosima, odgojno zanemareni s niskim stupnjem obrazovanja, umorni i iscrpljeni od ratnih posljedica i drugih stradanja.


Zdravstvene i socijalne službe po važećim propisima nisu u mogućnosti osigurati cjelovitu skrb, a građani često nisu ni upoznati sa svojim pravima.

Prema statističkim podacima je vidljivo da u lokalnoj zajednici živi preko 11. 000 ljudi koji nemaju dovoljno mogućnosti u zadovoljavanju navedenih potreba u postojećim resursima kako u institucionalnim tako i izvaninstitucionalnim i najčešće bivaju potisnuti  na rub ili isključeni iz društvene zajednice. Svojim zauzetim djelovanjem sudionici ovoga programa više od jednog desetljeća utječu na poboljšanje kvalitete života potrebitih sugrađana, na način razmišljanja, promjenu stečenih različitih nepoželjnih ponašanja, zauzimajući se za promicanje suradnje i kreativnog pristupa kulturi življenja, te unapređenje kvalitete življenja.

Sudionici programa volonterski pomažu starijim i nemoćnim osobama u okolnostima i okruženju u kojima žive što podrazumijeva kako traženje, tako i posjećivanje osoba u potrebi bez obzira na vjersku i etničku pripadnost, prikupljanje osnovnih potrepština, kao i podjelu prema kriterijima.

 

Copyright © 2015 - FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED - MILOSRDNE SESTRE SV. KRIŽA ĐAKOVO